Billettsal
Billettar selgjast i døra på arrangementet.

Prisar:
Lengderenn: kr 50 for barn, kr 100 for vaksne
Kveld: kr 200
Lengderenn og dans: kr 250